Wnioski z badania:
Trening Power Plate może znacznie zwiększyć częstość akcji serca u mężczyzn i kobiet w wieku od 60 do 80 lat.
Jeden rok treningu Power Plate u osób starszych prowadzi do znacznego zwiększenia sprawności układu krążenia i siły mięśniowej.
Wyniki zaobserwowane w grupie szkoleniowej Power Plate były porównywalne ze wzrostami odnotowanymi u tych, którzy przeszli taką samą liczbę tradycyjnych treningów fitness. Jednak trening Power Plate był znacznie bardziej efektywny czasowo (średnio 25 min vs. 75 min).
Wprowadzenie:
Zwiększony wiek jest związany ze spadkiem sprawności układu krążenia i wydolności mięśniowej. Jednakże, aby osoby starsze mogły nadal funkcjonować samodzielnie i wykonywać codzienne czynności, ważne jest, aby utrzymywały one wystarczającą siłę mięśni i sprawność krążeniowo-oddechową. W tym celu powinni wykonywać progresywny opór i trening aerobowy. Jednak znaczna część osób starszych nie jest w stanie lub nie chce podjąć dwóch schematów treningowych. Ćwiczenie na Power Plate stanowi realną alternatywę, jako połączenie obu metod treningowych.

Metoda:
W tym badaniu 220 uczestników (z których 180 ukończyło badanie) losowo podzielono na trzy grupy. Pierwsza grupa (grupa PP) wykonała tylko podstawowe ćwiczenia Power Plate (patrz rysunek 1). Intensywność treningu i czas były stopniowo zwiększane, maksymalnie do 40 minut na jedną sesję (w tym rozgrzewkę, ochłodzenie i odpoczynek między ćwiczeniami).

Druga grupa (grupa FIT) przeprowadziła program ćwiczeń składający się z ćwiczeń sercowo-naczyniowych, oporu, równowagi i elastyczności. Maksymalny czas trwania jednej sesji wynosił 90 minut.

Obie grupy wykonały trzy sesje ćwiczeń tygodniowo w ciągu jednego roku.

Trzecią grupę (grupę CON) poproszono o niezmienianie stylu życia lub aktywności fizycznej podczas badania.

Aby ocenić skuteczność różnych treningów, pomiary wykonano na początku badania i po roku, w tym szczytowy pobór tlenu (maksymalna ilość pobranego tlenu), czas do szczytu (czas od początku cyklu test ergometru na wyczerpanie), izometryczna siła mięśni (statyczna siła mięśni) i tętno uczestników.Wyniki:
Jak zilustrowano na rysunku 2 (A, B i C), trening Power Plate spowodował wzrost szczytowego poboru tlenu (a), ćwiczenia czasu szczytu (B) i izometrycznej siły mięśni (C). Wzrosty są prawie równe zmianom odnotowanym w grupie FIT, z wyjątkiem ćwiczeń „od czasu do czasu”, dla których istnieją dwa możliwe powody. Po pierwsze, jednym z głównych elementów programu treningowego grupy FIT był trening kardiochirurgiczny, podczas gdy reżim treningowy grupy PP nie zawierał tego elementu. Ponadto grupa FIT wypadła lepiej w teście ergometru rowerowego, ponieważ ich program treningowy obejmował specyficzne szkolenie rowerowe.

Praktyczne zastosowania:
Utrzymanie odpowiedniej siły mięśniowej i sprawności układu krążenia może pomóc osobom starszym w dalszym samodzielnym funkcjonowaniu i wykonywaniu codziennych czynności. Wyniki te wskazują, że trening na Power Plate jest dobrą interwencją w celu poprawy wydolności sercowo-oddechowej (VO2 peak i time-to-peak exercise), co z kolei może przyczynić się do poprawy jakości życia osób starszych. Co istotne, uczestnicy grupy Power Plate nie postrzegali sesji treningowych jako ciężkiego lub wyczerpującego treningu, w przeciwieństwie do grupy FIT. Ponieważ czas trwania sesji szkoleniowych Power Plate (maksymalnie 40 minut) był również znacznie krótszy niż sesji FIT (maksymalnie 90 minut), jest to bardziej efektywny czasowo sposób na osiągnięcie podobnych wyników.

Ćwiczenie na Power Plate może być bezpieczną, skuteczną i niewyczerpującą alternatywą dla tradycyjnego programu treningu fitness, zwiększając siłę mięśni i wydolność sercowo-oddechową u starszych osób.